I väntan på den nya hemsidan hittar du aktuell information om våra respektive träningspass när du klickar på passet i grupptränings-schemat.

Anläggningen och verksamheten har anpassats med anledning av CORONA och extra försiktighet har vidtagits för gruppträningen. Vi har tillåtelse att ta in 50 personer / pass men har valt att sätta 30-35 som maxgräns. I samråd med personal och sakkunniga säkerställer vi trygg gruppträning även för alla även dem i riskgrupp.VIDEO innebär att passen är förinspelade och gör att vi kan erbjuda fler pass på dagtid för den som vill träna extra Corona-säkert. Klasserna ger dig möjlighet att motiveras, underhållas och framför allt en möjlighet att träna på udda tider. Träningspassen håller högkvalitativt digitalt format och har utformats som ett komplement till instruktörsledda klasser, inte som en ersättare.

Den stora MovesVision salen fungerar fantastiskt bra för detta ändamål och gör att vi kan erbjuda säker träning även för den som tillhör riskgrupp och ändå vill träna gruppträning.